Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Con Người toàn nước Được Phát Huy Gìn Giữ Qua phần lớn Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng

Sưu tầm 1001 Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng tuyệt cùng tuyệt vời trong lòng chúng ta đọc

Cười người chớ cấp cười lâu,Cười tín đồ hôm trước ngày tiếp theo người cười.Ai ơi chớ vội cười cợt nhau,Ngẫm mình mang đến kỹ càng trước sau hãy cười cợt.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách khéo vá, hơn lành vụng về may.Thuyền dời bến nào bến tất cả dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cứ đọng vào đạo lý luân thường,Làm bạn cần giữ lại kỷ cưng cửng có tác dụng đầu.Đường tiếp xúc cốt toàn vẹn,Việc bản thân không thích chớ làm cho ai.Nói lời nên giữ lại lấy lời,Đừng như bé bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột cơ mà nghe.Trong váy gì đẹp nhất bằng sen,Lá xanh bông White lại chen nhị đá quý.Nhị quà bông trắng lá xanh,Gần bùn mà lại chẳng tanh hôi mùi hương bùn.Dạo đùa quán tương tự như công ty.Nhà tnhãi con gồm ngãi rộng tòa bên cao.

Chia Sẻ