1. Life is not fair, get used lớn it.

Bạn đang xem: Những câu nói của bill gates bằng tiếng anh

Cuộc sống vốn không công bằng, hãy làm quen thuộc với điều đó.2. Don’t compare yourself with anyone in this world…If you vì chưng so, you are insulting yourself. Đừng đối chiếu bản thân với bất kỳ ai bên trên thế giới này…Nếu các bạn làm vậy thì ai đang sỉ nhục thiết yếu mình đó.3. The world won’t care about your self-esteem. The world will expect you to accomplish something before you feel good about yourself. Thế giới sẽ không quan tâm tới lòng trường đoản cú trọng của người sử dụng mà mong hóng các bạn dứt điều nào đó trước lúc bạn dạng cảm thấy tốt về phiên bản thân.4. If you think your teacher is tough, wait till you get a boss. Nếu chúng ta nghĩ về cô giáo của chính bản thân mình là trở ngại, hãy mong chờ cho tới khi chúng ta biến một ông nhà.5. If you mess up, it’s not your parents’ fault, so don’t whine about your mistakes, learn from them. Nếu bạn có tác dụng rối lên, đó chưa hẳn là lỗi của bố mẹ chúng ta, vày vậy chớ rên rẩm về tội lỗi của bản thân mà hãy học hỏi và chia sẻ từ chúng.

6. If you are born poor it’s not your mistake, but if you die poor it’s your mistake.Nếu các bạn có mặt vào túng bấn đó không phải là lỗi của chúng ta, tuy nhiên nếu như bạn bị tiêu diệt trong bần hàn thì đó là lỗi của doanh nghiệp.7. Your school may have done away with winners and losers, but life has not. In some schools they have sầu abolished failing grades & they’ll give sầu you as manytimes as you want to get the right answer. This doesn’t bear the slighkiểm tra resemblance to anything in real life.Trường học của chúng ta có thể có kẻ chiến hạ, bạn thua thảm nhưng lại cuộc sống thì không. Tại một trong những ngôi trường học tập chúng ta sẽ xóa khỏi những điểm ko với chúng ta cho chính mình những thời cơ cơ mà bạn có nhu cầu để nhận được câu vấn đáp đúng. Vấn đề này không hề bao gồm vào cuộc sống thực tiễn.8. Life is not divided into lớn semesters. You don’t get summers off and very few employers are interested in helping you find yourself. Do that on your own time. Cuộc sống không chia ra thành các kỳ học tập. Bạn ko được ngủ hè cổ với cực kỳ ít nhà áp dụng lao hễ quyên tâm tới Việc giúp bạn tìm kiếm thấy chủ yếu bản thân. Hãy làm điều này bởi chính thời gian của người tiêu dùng.9. Television is not real life. In real life people actually have khổng lồ leave the coffee siêu thị and go khổng lồ jobs.Truyền hình chưa hẳn là cuộc sống thường ngày thực tiễn. Trong cuộc sống thực tiễn, đầy đủ người hầu như nên rời bỏ quán café để đi làm việc Việc.10. It’s fine lớn celebrate success but it is more important lớn heed the lessons of failure.Ăn mừng thành công xuất sắc cũng tốt mà lại đặc biệt quan trọng là buộc phải xem xét tới những bài học kinh nghiệm của sự thua cuộc.

Xem thêm: Top 20 Game Cho 2 Người Chơi Cho Những Cặp Đôi Yêu Nhau, Yêu Xa


*

Ho Nguyen

Những điều nhỏ tuổi nhặt trong từ bây giờ đã tạo nên sự khác hoàn toàn to vào trong ngày mai.